APIE ASOCIACIJĄ

Lietuvos Nacionalinė Dermatokosmetologijos ir Estetinės Mezoterapijos Specialistų Asociacija, (sutrumpintai- LNDEMSA), įkurta 2015 metais liepos 2 dieną.

Asociacijos tikslai ir uždaviniai:

 1. Vykdyti informacinę, mokomąją ir profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklą;
 2. Siekti partnerystės ryšių dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos srityje tarp Lietuvos ir užsienio įmonių, organizacijų;
 3. Teikti siūlymus, dalyvauti profesinių standartų ir teisės aktų kūrime, tobulinti dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos veiklos reguliavimą ir priežiūrą.
 4. Atstovauti Asociacijos narius tarptautiniuose renginiuose bei organizacijose.
 5. Supažindinti su naujausiais pasiekimais estetinės mezoterapijos ir deramatokosmetologijos srityse.

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie reikšmingų pokyčių – estetinės mezoterapijos ir deramatokosmetologijos mokslo srityje. Specialistams labai svarbu bendradarbiauti, pasikeisti savo patirtimi ir naujausiomis žiniomis susijusiomis su kūno estetinių problemų sprendimais. Susipažinti su naujomis mezoterapijos sveikatinimo metodikomis ir technologijomis, vykdomais klinikiniais, moksliniais tyrimais, vykdomais projektais, jų diegimu bei plėtojimo galimybėmis Baltijos šalyse.

Tapkite Lietuvos Nacionalinės Dermatokosmetologijos ir Estetinės Mezoterapijos Specialistų Asociacijos nariu ir turėsite puikią progą tobulintį profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, susitikti ir pabendrauti, pratęsti tradicija tapusį bendradarbiavimą sprendžiant aktualias estetines dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos problemas. Kartu ieškoti geriausių sprendimų ir naujų partnerystės ryšių.


NARYSTĖ

Asociacijos tikraisiais nariais gali tapti V lygio dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos specialistai turintys praktiką šioje srityje, LR Švietimo ir mokslų ministerijos išduotus specialybės pažymėjimus, diplomus.

Asocijuotais nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys bei medicinos mokslų ar kitų su dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos susijusių sričių studentai.

Garbės nariais gali būti asmenys , pasižymėję profesiniais pasiekimais dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos – ir kitose medicinos srityse, ar aktyvia veikla Asociacijai.

 

LNDEMSA narių privilegijos

 • Žurnalams „Injekcinė kosmetologija“ 50% nuolaida.
 • Teoriniams mezoterapijos seminarams 50% nuolaida.
 • Mezoterapijos Master Class mokymams 15% nuolaida.
 • Vieną kartą į metus LNDEMSA nariai nemokamai kviečiami į renginį,
  kuriame bus aptariamos estetinės mezoterapijos ir dermatokosmetologijos
  naujienos ir pasiekimai kartu su lektoriumi.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

1. Lietuvos nacionalinei dermatokosmetologų ir estetinės mezoterapijos specialistų asociacijai LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-352 suteikta akreditacija vertinti asmens įgytas kompetencijas.

Kompetencijos (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikta teisė PRIEDAS 1 , PRIEDAS 2 .

2. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo tvarkos aprašas.

2017 metų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis. TVARKARAŠTIS

3. Kompetencijų vertintojai arba kandidatai į juos:

3.1. EDITA ŠATIENĖ - VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė. Yra - vadovavusi rengiant ir įgyvendinant ES fondų finansuojamus bei kitus tarptautinius ir nacionalinius projektus. Vadovavimo patirtis rengiant bei diegiant Lietuvoje profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę: paslaugų teikimo metodikas, standartus, reikalavimus specialistams, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems strategijas, kuriant neformaliojo profesinio mokymo programas. Taip pat diegiant bei vystant Kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą ir Europos kokybės sistemą EQUASS Excellence įstaigoje bei EQUASS kokybės sistemą kitose organizacijose. Standartizuotų asmens profesinių gebėjimų vertinimo ir atkūrimo metodikų diegimo koordinatorė. Veiklos sritys: sveikatos ir socialinė apsauga, švietimas, užimtumas.

3.2. Dr. RASA BACEVIČIENĖ - profesorė. Pagrindinės veiklos ir atsakomybės: pedagoginė, mokslo taikomoji veikla. Daugybinės specialybinės stažuotės Lietuvoje ir užsienyje, įvairūs mokymai LSMU ir LSU, dalyvavimas TEMPUS PHARE programoje, Lyon universitete, Prancūzijoje. Projekto „LAPE Biomedicine (Health and Sport Physiology) scientists qualification improvement and research competence increase up to EU level“ koordinatorė. Sveikatos fakulteto kineziterapijos ir sveikatos ugdymo specialybių bakalaurų ir magistrų programų koordinuojantis (kai kurių programos dalykų vedantysis) dėstytojas, magistrų pirmos ir antros pakopos mokslinis vadovas, baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys. Konsultantė - maisto papildų ir vaistų rinkos analizės Lietuvoje, naujų preparatų bylų rengimas ir registras valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje, gydytojų kvalifikacijos kėlimas – seminarų organizavimas ir paskaitų skaitymas, žurnalo „Medicinos ir farmacijos žinios“ užsienio naujienų redaktorė, straipsnių autorė.

3.3. EDITA MIKULIČIENĖ - gydytoja mezoterapeutė, estetinės medicinos specialistė. Lietuvos Dermatokosmetologų ir Mezoterapijos specialistų asociacijos Valdybos narė. UAB Fresenius Kabi Baltics – Ypatingai svarbių klientų vadybininkė. Atsakinga už ligoninių verslo segmentą ( enterinių ir parenterinių produktų įtraukimą į viešuosius pirkimus), klinikinio maitinimo plėtrą ir vystymą Kauno regiono ligoninėse. Veiklos sritys: projektų kūrimas, rezultatų ir rinkos analizė,darbo planavimas, susitikimų su gydytojais kardiologais, bendrosios praktikos gydytojais, pristatymų ruošimas, dalyvavimas konferencijose ir kardiologinių produktų pristatymuose. 2011m. nominuota „Geriausia medicinos atstove“. Kvalifikacijos kėlimo kursai estetinėje medicinoje ir kosmetologijoje.


NAUJIENOS

PIRMASIS ESTETINĖS MEZOTERAPIJOS KONGRESAS 2018 balandžio 8d.

APRILINE kongresas 2018 kovo 5-6 d.

Apriline kongresas 2018 kvietimas

2017 spalio 1-5 dienomis LNDEMSA asociacijos nariai atstovavo Lietuvą ENTERESTET kongrese Kipre.

ENTERESTET kongresas Kipre, programa

2017 09 11 vyko LNDEMSA asociacijos ir grožio srities profesionalų susibūrimas! Susirinko daugiau nei 150 dalyvių! Esame dėkingi Anti-aging medicinos daktarui P. PARASKEVOV (Prancūzija) už galimybę sužinoti daugiau apie Apriline naujos kartos mezo kokteilius, užpildus ir biorevitalizantus. Pirmą kartą Lietuvoje pristatyta 8 veido taškų technika nepaliko abejingų. Taip pat aptartos patamsėjusių paakių, apimčių modeliavimo, "LINING" efektas ir dar daug kitų šiai dienai aktualių temų. Nekantriai laukiame kitų susitikimų su Jumis!

 
 

2016 metų sausio 18 dieną LNDEMSA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rusijos nacionaline mezoterapijos asociacija. Šia bendradarbiavimo sutartimi šalys patvirtino bendradarbiavimą organizuojant tarptautinius kvalifikacijos kėlimo seminarus bei atliekant mokslinius tyrimus. Keistis naujovėmis mezoterapijos sferoje, dalintis darbo metodologijomis. Taip pat asociacijos bendradarbiauja teikiant mokslinę pagalbą, keičiantis moksline bei technine informacija. Kuriant naujus projektus, pasirašomos papildomos bendradarbiavimo sutartys.

2016 metų birželio 27 dieną didžiausia mezoterapijos bendruomenė pasaulyje, Vokietijos Mezoterapijos asociacija išreiškė norą bendradarbiauti su LNDEMSA. Nuo šio momento pradėjome aktyviai bendrauti ir planuoti tarptautinius projektus mezoterapijos srityje.

LNDEMSA viceprezidentė nuo 2016 metų birželio 9 dienos dalyvauja darbo grupėje inicijuotoje Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos. Darbo grupė sudaryta , teikti pasiūlymus paslaugoms, kurių metu atliekamas odos koregavimas, taip pat reglamentavimo tobulinimui ir odos priežiūros paslaugų gerinimui. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva, 2017 02 14 įsakymu, tos pačios sudėties darbo grupė tęsia darbą.

LNDEMSA organizuoja seminarus mezoterapijos taikymo grožio paslaugų srityje temomis.Seminarų pravedimui kviečiami tarptautiniai lektoriai. Asociacijos nariai dalyvauja įvariuose tarptautiniuose mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose:
2016 10 18 įvyko mezoterapijos specialistų kongresas Lietuvoje;
2016 10 9-13 d.d. Įvyko tarptautinis kongresas Dubajuje, kuriame vienas iš pranešėjų buvo LNDEMSA prezidentas Algirdas Čejauskas;


RENGINIAI


KONTAKTAI

Lietuvos nacionalinė dermatokosmetologų ir estetinės mezoterapijos specialistų asociacija

Įm.k.304066456

Adresas: Bernardinų g. 2B, Trakai

AB DNB Banko sąskaita: LT334010051003470268

Tel.: 8686 52961

El. paštas: info@lndemsa.lt